Buku Saku Sebab Perbedaan Pendapat Para Ulama

Rp7.000,00

Buku Saku Ringkasan 10 Pembatal Keislaman

Rp8.000,00

Buku Saku Sunnah Sunnah Yang Diremehkan

Rp9.000,00

Buku Begini Seharusnya Berdakwah

Rp40.000,00 Rp32.000,00

Mengenal Bidah Lebih Dekat (Edisi Revisi)

Rp22.500,00

Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris

Rp20.000,00

Jalan Golongan Yang Selamat

Rp35.000,00

Kitab Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah

Rp28.750,00

Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah

Rp140.000,00

Misteri Alam Jin Berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah

Rp21.250,00

Kesetiaan Pada Non Muslim

Rp15.000,00

BUKU AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH DAN DILEMA SYIAH DI INDONESIA

Rp40.000,00
 • Penerbit: Perisai Qur’an
 • Penulis: Farid Ahmad Okbah, MA
 • Buku Fakta dan Data Perkembangan Syi’ah di Indonesia
 • Ukuran: 16 cm x 24 cm
 • Tebal: 320 halaman
 • Berat:  0,5 kg, Soft Cover

MENITI DAN MENELADANI JALAN GOLONGAN SELAMAT

Rp26.000,00
 • Penerbit : Pustaka At Tibyan
 • Penulis : Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu
 • Ukuran : Sedang 20,5 X 14 Cm
 • Halaman : 216 Hal.

DOSA BESAR, BAHAYA DAN PENCEGAHANNYA

Rp18.500,00
 • Penerbit : Pustaka At Tibyan
 • Penulis : Muhammad Bin Ahmad Rasyid Ahman
 • Ukuran : Kecil 18 X 12 Cm
 • Halaman :196 Hal.

BINCANG BINCANG SEPUTAR TAHLILAN, YASINAN, DAN MAULIDAN

Rp17.000,00
 • Penerbit : Pustaka At Tibyan
 • Penulis : Abu Ihsan Al-Atsari
 • Ukuran : Sedang 20,5 X 14 Cm
 • Halaman : 120 Hal.

AL IBANAH

Rp39.500,00
 • Penerbit : Pustaka At Tibyan
 • Penulis : Imam Abul Hassan Al-Asy’ari
 • Ukuran : BESAR 24 x 15,5cm
 • Halaman : 252 Hal.

Riyadhus Shalihin, Matan dan Terjemahan Lengkap

Rp140.000,00
 • Riyadhus Shalihin, Matan dan Terjemahan Lengkap
 • Penulis      Imam An-Nawawi
 • Penerbit      Pustaka Arafah
 • ISBN      978-602-9024-87-6
 • Ukuran      17 x 24 cm
 • Halaman      844 halaman

Matan Fikih Madzhab Syafi’i

Rp40.000,00
 • Penulis      Abu Syuja’ Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ash Fahani
 • Penerbit      Al-Wafi
 • ISBN      978-979-1256-34-6
 • Ukuran      14 x 20.5 cm
 • Halaman      214 halaman

Ada Apa dengan Syiah

Rp25.000,00
 • Penulis : Muhammad ‘Abdussattaar at-Tunisawi
 • Penerbit : Pustaka Griya Ilmu
 • Ukuran : 14 x 20.5 cm
 • Tebal : 194 hal.
 • Jenis : Soft Cover

Hukum Mengkafirkan dan Membid’ahkan

Rp60.000,00
 • Penulis : Sa’id bin Shabir ‘Abduh
 • Penerbit : Pustaka Griya Ilmu
 • Ukuran : 15.5 x 24 cm
 • Tebal : 436 hal.
 • Jenis : Hard Cover

Bunga Rampai Rukun Islam (Paket Box Ekslusif : 5 Buku)

Rp145.000,00
 • Penulis : Syaikh Al-Albani, Syaikh bin Baz,Syaikh Al-Jibrin, et.al.
 • Penerbit : Pustaka Griya Ilmu
 • Ukuran : 14 x 20.5 cm
 • Tebal : 210-283 hal.
 • Jenis : Exclusive Box, Soft Cover

Bimbingan Islam Untuk Pemula

Rp13.000,00

Penerbit: Pustaka Ibnu Umar

Penyusun: Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah

Cover: Soft

Ketebalan: 86 hal

Kertas: HVS

Shahih At-Targhib wa At-Tarhib (Full Set, 6 Jilid)

Rp540.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Muhammad Nashiruddin al-Albani

Cover: Hard

Jumlah Halaman
Jilid 1: xxx + 516 Hal
Jilid 2: xxx + 400 Hal
Jilid 3: xxx + 484 Hal
Jilid 4: xxx + 560 Hal
Jilid 5: xxx + 520 Hal
Jilid 6: xxx + 446 Hal

Jenis Kertas: HVS

Penjelasan Mendasar Dua Kalimat Syahadat

Rp4.000,00

Penerbit : Pustaka Darul Haq

Penulis : Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover : Soft

Jumlah Halaman : vi+42 Halaman

Jenis Kertas : HVS

Matan Al-Ushul Ats-Tsalatsah

Rp5.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Syaikh Muhammad At-Tamimi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: iv+84 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Ziarah Kubur yang Ternoda

Rp16.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Muhyiddin al-Barkawi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xxii+122 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Ulasan Tuntas Tentang 3 Prinsip Pokok

Rp33.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin

Cover: Soft

Tebal: xii+286 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Ulasan Lengkap Tawassul

Rp23.500,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz

Cover: Soft

Jumlah Halaman: x + 170

Jenis Kertas: HVS

Tahdzib Syarah Aqidah Thohawiyah

Rp125.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xxxx + 674 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Syarah Lum’atul I’tiqad

Rp100.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin

Cover: Hard

Jumlah Halaman: 512 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Risalah Tentang Sihir dan Perdukunan

Rp6.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Abdul Aziz bin Baz

Cover: Soft

Jumlah Halaman: Vi+26 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Pokok-Pokok Ajaran Islam

Rp95.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr. Abdullah al-Muslih & Dr. Shalah Ash-Shawi

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xxvi+526 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Perjalanan Ruh Setelah Mati

Rp14.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Khalid Abdurrahman asy-Syayi’

Cover: Soft

Jumlah Halaman: vi+90 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Penjelasan Tentang Hakikat, Pokok-pokok dan Buah Iman

Rp20.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di

Cover: Soft

Jumlah Halaman: 124

Jenis Kertas: HVS

Penjelasan Matan Al-Aqidah Ath-Thahawiyah

Rp80.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover: Hard

Tebal: Xvii + 354 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Pembatal Keislaman

Rp139.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr. Abdul Aziz bin Muhammad al-Abdul Lathif

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xvi+792

Jenis Kertas: HVS

Pelajaran Tauhid untuk Tingkat Lanjutan

Rp15.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: DR. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd latif

Cover: Soft

Jumlah Halaman: viii+115 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Pelajaran Tauhid untuk Pemula

Rp11.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: DR. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abd latif

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xii + 50 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Panduan Membenahi Akidah

Rp100.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover: Hard

Jumlah halaman: xxi + 512

Jenis kertas: HVS

Misteri Akhir Zaman

Rp23.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Shalahuddin mahmud

Cover: Soft

Tebal: ix + 170

Jenis Kertas: HVS

Mengupas Sunnah Membedah Bid’ah

Rp24.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr. Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xiv + 186

Jenis Kertas

Kitab Tauhid Jilid 3

Rp26.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover: Soft

Tebal: x+187 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Kitab Tauhid Jilid 2

Rp26.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Tim Ahli Ilmu Tauhid

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xii + 196 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Kitab Tauhid Jilid 1

Rp26.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover: Soft

Jumlah Halaman: x + 170 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Kitab Tauhid

Rp28.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Muhammad at-Tamimi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xiv + 210 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Jalan Golongan yang Selamat

Rp27.500,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xvi + 191

Jenis Kertas: HVS

Inti Ajaran Islam

Rp6.000,00

Penerbit : Darul Haq

Penulis : Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover : Soft

Jumlah Halaman : viii + 170 Halaman

Jenis Kertas : HVS

Fathul Majid, Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid

Rp189.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh

Cover: Soft

Jumlah Halaman: lx + 1360

Jenis Kertas: HVS

Buku Ensiklopedia Bid’ah

Rp95.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Hammud bin Abdullah al-Mathar

Cover: Soft

Jumlah halaman: xix + 505

Jenis Kertas: HVS

Ciri-ciri Doktrin Akidah Khawarij

Rp20.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Dr. Nashir bin Abdul Karim al-Aql

Cover: Soft

Jumlah Halaman: viii+142

Jenis Kertas: HVS

Cinta Rasul

Rp40.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Shalih bin Fauzan al-Fauzan

Cover: Soft

Jumlah Halaman: iv+236 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Buku Induk Akidah Islam (Syarah Akidah Wasithiyah)

Rp130.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Cover: Hard

Jumlah Halaman: 936 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Ajaran Sufi dan Tarekat

Rp17.000,00

Penerbit Darul Haq

Penulis: Muhammad bin Jamil Zainu

Cover: Soft

Jumlah Halaman: vi+100 Halaman

Jenis Kertas: HVS

474 Kesalahan Umum Dalam Akidah & Ibadah

Rp85.000,00

Penerbit: Darul Haq

Penulis:Wahid Abdussalam Bali

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xxxvi+458 Halaman

Jenis Kertas: HVS

Inilah Jalanku

Rp15.000,00

Penerbit : Pustaka Muslim

Penulis : Ari Wahyudi

Cover : Soft

Jumlah Halaman : 104 Halaman

Jenis Kertas : HVS

Tauhid, Kunci Kebahagiaan yang Terlupakan

Rp15.000,00

Penerbit : Pustaka Muslim

Penulis : Ari Wahyudi

Cover : Soft

Jumlah Halaman : 120 Halaman

Jenis Kertas : HVS

Jawaban 3 Pertanyaan Kubur

Rp50.000,00

Penerbit : Pustaka Muslim

Penulis : Adika Mianoki

Cover: Soft

Jumlah halaman : 312 halaman

Jenis Kertas : HVS

Mutiara Faidah Kitab Tauhid

Rp65.000,00

Penerbit : Pustaka Muslim

Penulis : Abu Isa Abdullah bin Salam

Cover : soft

Jumlah Halaman : viii + 339

Jenis Kertas : HVS

Natal, Hari Raya Siapa?

Rp10.000,00

Penerbit : Pustaka Muslim

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Cover: Soft

Jumlah halaman: 100 halaman

Jenis Kertas: HVS

Rahmatan lil ‘Alamin

Rp40.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Abdul Hakim bin Amir Abdat

Cover: Soft

Jumlah Halaman: viii + 256 hlm

Jenis Kertas: HVS

Sihir dan Guna-Guna

Rp40.000,00

Penerbit : Pustaka Imam Syafi’i

Penulis : Syaikh Wahid bin ‘Abdissalam Balii

Cover : Soft

Jumlah Halaman : XiV + 236 Lembar B/W

Jenis Kertas : HVS

Tabarruk Memburu Berkah

Rp120.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: DR. Nashir bin ‘Abdurrahman bin Muhammad al-Judai

Cover: Hard

Jumlah Halaman: XXIV + 669 Lembar B/W

Jenis Kertas: HVS

Keagungan Nilai-Nilai Tauhid Dalam Ayat Kursi

Rp13.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr

Cover: Soft

Jumlah Halaman: XVII + 97 Lembar B/W

Jenis Kertas: HVS

Adzab dan Nikmat Kubur

Rp16.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Husain bin ‘Audah al-Awayisyahi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xvi+ 118 Lembar B/W

Jenis Kertas: HVS

Surga Neraka Dan Calon Penghuninya

Rp25.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Ali Hasan bin ‘Ali al-Halabi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xx+134 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS

Hal-hal Yang Wajib Diketahui Setiap Muslim

Rp50.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Ibrahim bin asy-Syaikh Shalih bin Ahmad al-Khuraishi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xii+336 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS

Syarah Asma’ul Husna

Rp40.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahthani

Cover: Soft

Jumlah Halaman: XVIII + 279 Lembar B/W

Jenis Kertas: HVS

Wali Allah ataukah Wali Syaithan?

Rp75.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xvi + 416 halaman

Jenis Kertas: HVS

Menyelisik Alam Malaikat

Rp120.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-‘Aqil

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xvi+ 492 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS

Intisari Aqidah Ahlussunnah Waljama’ah

Rp40.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xiv + 281 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS

Pesona Surga

Rp120.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Abdul Halim bin Muhammad Nashshar As-Salafi

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xviii + 540 halaman

Jenis Kertas: HVS

Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Rp130.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Cover: Hard

Jumlah Halaman: xxiv + 651 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS

ISIS Khilafah Islamiyah atau Khawarij

Rp40.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Syaikh Ali Hasan al Halabi

Cover: Soft

Jumlah Halaman: xiv +200 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS

Wahai Muslim Inilah Akidahmu

Rp30.000,00

Penerbit: Pustaka Imam Syafi’i

Penulis: Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Alu Nashr

Cover: Soft

Jumlah Halaman: Xii + 158 halaman B/W

Jenis Kertas: HVS